Spółdzielnia Mieszkaniowa
Włodarzewska II
http://wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-88.jpglink
http://wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-88.jpglink
http://wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-88.jpglink
«
»

Wyłożenie projektów Uchwał

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska II” w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniach od 25.09.2017 r. do 09.10.2017 r. zostaną wyłożone do wglądu projekty uchwał Zarządu o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi:

§         księgę wieczystą nr WA1M/00167170/4, obejmującej następujące budynki: 57, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H i 57I,

§         księgę wieczystą nr WA1M/00091497/8, obejmującej następujące budynki: 53, 53A, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G.

            Z projektem uchwały można zapoznać się w biurze Spółdzielni przy ul. Włodarzewskiej 53A, w godzinach pracy biura.

            Po upływie okresu, na który projekt uchwały zostanie wyłożony mogą Państwo w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego po upływie ww. okresu) zgłaszać do Zarządu Spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu. Wnioski te zostaną rozpatrzone przez Zarząd w terminie kolejnych 14 dni.

            O ostatecznym kształcie uchwały zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem, do którego zostanie załączona podjęta przez Zarząd uchwała.

 

                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Posiedzenie Rady Nadzorczej - 28.09.2017 r.

         Na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska II”, zwołuję na dzień 28 września 2017 roku na godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Włodarzewskiej 53A, posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1)      Omówienie skutków nie przestrzegania stosowania Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i jej członków w zakresie utrzymania i napraw lokali, w części dotyczącej
używania i konserwacji balkonów i tarasów.

2)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości.

3)      Omówienie pism mieszkańców oraz spraw zgłoszonych na dyżurze Rady Nadzorczej.

4)      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5)      Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2017 r.

                                                                     Grzegorz Podlaski

                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Skład Rady Nadzorczej

W dniu 21 czerwca 2017 r. ukonstytuowała sie nowa Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkniowej "Włodarzewska II" w składzie:

 

Grzegorz Podlaski      Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Maurer            Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grażyna Jurkiewicz    Sekretarz Rady Nadzorczej
Mikołaj Grabiec         Członek Rady Nadzorczej
Agata Malinowski      Członek Rady Nadzorczej

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 r. został umieszczony na stronie internetowej w dziale Dokumenty - Walne Zgromadzenie 2017 r. Dokument jest dostępny dla Członków Spółzielni po zalogowaniu.

Uchwalono MPZP dla Szczęśliwic Południowych

            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 

Czytaj więcej...

Logowanie do systemu rozliczeń

logowanie-snet 
 
po naciśnięciu przycisku ZALOGU SIĘ zostaniesz przeniesiony/a na stronę logowania modułu SNET

Realizacja HGP.PL